Måned: mai 2015

Med steintavler i lommene

Det hender vi blir snurt og fornærmet og kjekler om uvesentlige ting. Det kan f.eks være at vi kommer i klabeit om et ord eller en tone er rett eller feil, eller vi får anfall av galopperende kortidsminnesvikt. Akkurat det

Kom mai du dorske dvaske!

Vi har diskutert mye og lenge og funnet ut at mai er en forvirrende måned! Det skyldes selvsagt mengden av innskutte fri- og helligdager som på snedig vis hakker opp ukene og lager ugreie i alle ukeplaner og rot i

Sanger i baklommen

. Vi gjør ikke alt selv! Det ville bli kjedelig både for oss og, helt sikkert, for mange andre også! Vi har lange fingre og liker å grisle med ting vi ikke kan, men det finnes ting vi rett og