Pressebilder

Presseskriv

Her er et Presseskriv (PDF) med litt informasjon om platen «Go’e busser» – og her er en Vaskeseddel (PDF med litt informasjon om bandet.