Dverg År

Fra «DMD – Ned Abels Alle'»
Tekst: H. Grønhaug
Melodi: H. Grønhaug

Eg har begynt å tegne damer
Når eg sitter om kvelden
I kjelleren på Bellevue.
Lånte penger i lommen,
Stadige trusler om en sommer på bommen.
Eg tegner de store som sitter rundt bordet,
Og de mindre som får være med.
Eg kjenner eg kveles, men sitter fremdeles,
Her e’ folk eg skylder penger te’.

La gå! – Prøv å forstå at eg kjeder meg – kjeder meg..
Åh,..! – Svarte får har Dverg År i år.

Eg syns eg har lov te syns synd på Casanova,
Eg går utifra han snakket sant.
Eg har ikkje mykje å tape,
Eg går ifra sengen te’ kjøleskapet.
Hvis norske giganter hadde kontanter
Kunne eg holdt meg i live.
Men koffor protestere, eg fikk vin med mere
For en tegning av Kaci Kullman Five.

La gå! – Prøv å forstå at eg kjeder meg – kjeder meg..
Åh,..! – Svarte får har Dverg År i år.

Eg får best resultat når eg e’ rabiat,
Så eg prøver å virke litt gal.
«For en kottelett ska’ få et portrett,
Hold neven i ro, vær grei å betal.»
Og lampene lever mens dagen dør
Blir stemninger satt i system.
De kaller meg Kåre og tar meg på låret
Og så får eg lov te’ vere med de hem.

La gå! – Prøv å forstå at eg kjeder meg – kjeder meg..
Åh,..! – Svarte får har Dverg År i år.