En bil langs veien

Fra «Go’e busser»
Tekst: H. Grønhaug
Melodi: H. Grønhaug

Eg så en bil langs vegen i grøften bak en sving
Eg så han hadde stoppet opp, men eg gjorde ingenting
Eg kunne ringt avisen og gitt en kjapp beskjed
Eg kunne ringt polisen – Eg gjorde ikkje det

Eg så en bil langs vegen – Ka mere kan eg si
Eg så jo at han sto der då eg kom forbi
Eg visste kem så eid’ ‘an og kor han hørte te’
Eg skjønte kordan det Iå an – Ja, eg gjorde faktisk det!

Eg så han sto i gaten i grøften bak en sving
Eg så han hadde stoppet opp, men eg gjorde ingenting
Eg så en bil langs vegen rusten, kald og tom
Eg gang gikk han som en kule helt til slepebilen kom

Eg sa han sto i grøften
og eg tror at han var tom
Eg syns eg hadde sett han før
Eg vet omtrent kor tid han kom

Han sto der sånn omtrent en uke
På stedet der han sto
Så var det kun et spor i snøen
Det e’ vekke no..