Timen mellom dur og moll

Tekst / mel: Helge Grønhaug

Vi møtte litt tilfeldig på ett helt tilfeldig sted
Du spurte: «E’ det ledig?» – Eg sa: «Bare slå deg ned.»
Kvelden gikk på skøyter, Klokken gikk mot tolv
I timen mellom dur og moll.

Vi snakket løst om lite, og om alt som kunne skje
Når ting går over breddene og hvorfor de gjør det
Det hender at det blåser surt og kaldt fra flere hold
I timen mellom dur og moll

Du sa: «Hvis eg kunne velge då gikk eg her i fra!»
Eg sa: «Hvis du vil gå så bare si kor du ve’ dra.»
Eg tror du var urolig for å miste all kontroll
I timen mellom dur og moll

Eg skjønte du var luta lei av alt som lå på is
Ingenting er gratis, allting har en pris
Selv gull og grønne skoger lovet uten forbehold
I timen mellom dur og moll

Ja, vi møttes litt tilfeldig på ett helt tilfeldig sted
Du spurte: «E’ det ledig?» – Eg sa: «Bare slå deg ned.»
Tiden gikk i fra oss, klokken rundet tolv
I timen mellom dur og moll.