Toogføtiende gate

Fra «Dvergenes 2»
Tekst: A. Martinsen
Melodi: H. Grønhaug

Har du mistet undulaten
Og du ber om hjelp på gaten
E’ det ingen der som deler savnet.
Du fortalte ka’ han heter
Ikkje en kjeft blir med og leter
Likevel så ville alle vite navnet.

Fulle menn e’ alltid rause
Når de andre sitter tause
Lar dem simpelthen få preike ferdig.
Når det så e’ tomt på flasken
Og en mann har spydd i vasken
Lyttes det adskillig mindre iherdig.

Takk for ølet – Takk for vinen
Takk for flasken bak gardinen
Verten har visst sovnet på divanen.
Takk for alt vi fikk å spise,
Fjernsynet og te’serviset,
Gullet som du hadde gjemt i tannen.

Ingen ødsler tiden med å prate
På byens toogføtiende gate.

Har du mistet undulaten
Og du ber om hjelp på gaten
E’ det ingen der som deler savnet.
Du fortalte ka’ han heter
Ikkje en kjeft blir med og leter
Likevel så ville alle vite navnet.

Når du så har vendt dem ryggen
Blir det liv og røre i skyggen,
Nå begynner undulat sesongen.
Kanskje blir den solgt på byen
Eller havner på menyen
I containeren til Kalle på Bongen.

Ingen ødsler tiden med å prate
På byens toogføtiende gate.